Training as a Service!

Pur Sang Training is altijd op zoek naar manieren om te verbeteren. De laatste tijd viel het me op dat er vaker mensen hun trainingen afzegden. Natuurlijk best vervelend voor mij, maar vooral ook voor de klanten zelf. Uit getuigenissen (en ook eigen ervaring!) blijkt dat iedereen het meest gebaat is bij regelmaat en dat geldt zeker voor sporten. Iedereen voelt zich fitter, sterker en minder ziek als ze hun werk/sport/rust en voedingspatroon op orde hebben. Nu was ik wellicht te gemakkelijk als klanten hun training afzegden en heb daardoor onbewust bijgedragen aan het creëren van een te los en vrijblijvend patroon. Want uiteindelijk is je gezondheid geen sluitpost. Ik begrijp heel goed dat als alles even teveel wordt, en zowel werk en je sociale leven volop de aandacht vragen, het sporten één van de eerste zaken is die uit de agenda wordt geschrapt. Best logisch, maar niet wenselijk. Want zoals eerder gezegd, je moet in die positieve spiraal zien te blijven en elke onderbreking daarvan vergroot de kans om in een negatieve spiraal te belanden. Met alle gevolgen van dien.

Het volgende komt ons allemaal wel bekend voor; opkomende verkoudheid, extra druk op werk en veel sociale verplichtingen, te weinig slaap en toenemende vermoeidheid, dus slaan we trainen maar over. Even later wordt ook de volgende training overgeslagen en de vermoeidheid neemt toe. Dit gaat vaak hand in hand met ongezondere voeding en het wordt van kwaad tot erger.

Conclusie; blijven trainen om blijvend fit te zijn!

As a Service

En dan nu de verbetering. Tot nu toe verkocht ik de trainingen per 6, 12, of 24 vooruit en werd er alleen afgeboekt bij daadwerkelijke training. Naast het feit dat dit soms tot grotere betalingen per keer kon leiden, motiveerde dit niet extra om elke afspraak na te blijven komen. Vanaf nu stapt Pur Sang Training over op een “as-a-service” model. Maandelijkse afspraken op basis van 1, 2 of 3 trainingen per week. Uiteraard blijven we flexibel en als je een keer echt niet kan, wordt de training op een ander moment in dezelfde maand ingehaald. De flexibiliteit wordt eigenlijk groter omdat er ook maandelijks kan worden opgezegd. Er kan worden gepauzeerd en in de vakantieperiode werken we ook met halve maanden. De extra stimulans zit ook in het feit dat indien de afgesproken trainingen per maand ook gedaan worden, de prijs per training lager is dan in de huidige structuur. More is less!

Ik hoop dat dit bijdraagt aan het verder verbeteren van de fitheid van alle Pur Sang Training atleten.